Annika Westerholm o Kristin Lissel i Radio Fryksdalen

”Dikt och ton i Finnskogen” 
20 juli 2023
https://radiofryksdalen.se/webbradio/65/5747
Klicka på menyn ( tre streck)
Välj webbradion
Välj Fryksände pastorats närradio
Välj 2023-07-20 kl. 18.00

9:59 min in i programmet +56:13 min in i programmet.

  • Träffar: 314

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Jessica Eriksson, Kasernhöjden 13A, 653 39 Karlstad, 070-7705159, Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 200 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se