Nya medlemmar

Nya medlemmar

Klaus Fredrol Stein

Anders Louthander
Annika Edenholm-Serk
Annika Westerholm
Anna-Lena Wikström
Berit von Scheven
Björn Gustavsson
Chatarina Gustavsson
Elisiabet Thornberg
Frida Gråsjö
Jessica Eriksson
Josefin Berger
Jörgen Karlsson
Kristin Lissel
Lisa Ernvik
Lisa Nyberg
Maria Lundby Bolin
Mats Röyter
Per-Inge Liden
Stefan Holm
Tommy Nordin

Invalda medlemmar medlemsmötet 25 september 
Harriet Andersson Amneus
Dámour Nordkvist 
Glenn Haegerstam
Erik Skoghäll

Invalda medlemmar medlemsmötet 29 februari 2020
Enar Jonasson
Torstein Solbrekke
Emma Trobeck

Invalda medlemmar medlemsmötet 15 juni 2019
Dennis Johansson Hall
Olle Hernegren
Gunvor Sand Edwall
Lars-Åke Sjöberg 
Mo Kabalan

Invalda medlemmar  medlemsmöte 30 mars 2019
Mikael Skalstad
Maria Sohlberg
Anna Heedman

Invald medlem medlemsmöte 23 febr. 2018
Stig Andersson


Invalda medlemmar vid medlemsmöte 2 september

Malin Edgren
Ulrika Grenegård
Karl-Henrik Bergman
Martin Bärjed
Anders Sandberg
Gunnar Lidén
Theresa Widjeskog-Ahlman 

Invalda medlemmar årsmötet 2017

Gabrijela Aleksic
Louise Alvarsson
Emma Bergman​
Kjell Fredriksson  
Robert Halvarsson
Ann-Christine Janhagen Olsén
Alexander Nilzén
Bengt Steinert

Nya medlemmar under 2016

Sandra Albertus
Eva Lundkvist. Dikter, noveller, romaner
Inger Lindqvist. Blandat
Marianne Berggren. Barnböcker (deckare) 
Jiyan Behrozy. Krönikor, dikter
Malin Biller. Romaner, serier
Annika Thunberg. Roman, novell
Karin Branzell. Fiktion, historia, feel good/drama, m.m
Anna-Lena Vikström. Fakta, krönikor

 

Nya medlemmar

Anders Louthander
Annika Westerholm
Anna-Lena Wikström
Berit von Scheven
Björn Gustavsson
Elisiabet Thornberg
Frida Gråsjö
Jessica Eriksson
Josefin Berger
Jörgen Karlsson
Kristin Lissel
Lisa Ernvik
Lisa Nyberg
Maria Lundby Bolin
Mats Röyter
Per-Inge Liden
Stefan Holm
Tommy Nordin

Medlemmar

Louise Alvarsson

Sandra Albertus

Gabrijela Aleksic

Malin Biller

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Jessica Eriksson, Kasernhöjden 13A, 653 39 Karlstad, 070-7705159, Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 200 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se