Maria Karlsson,

Maria medverkar i en nyligen utkommen ljudboksantologi  med sin novell "Tjärnsystrarna".
Ekström & Garay heter förlaget och min novell finns under samlingsnamnet "KALEJDOSKOP". 
https://www.bookbeat.se/bok/1124088
 
  • Träffar: 343

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Jessica Eriksson, Kasernhöjden 13A, 653 39 Karlstad, 070-7705159, Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 200 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se