Sofia Sköld, program hösten 2023

26 oktober släpps den spännande boken ”Expedition Nordvärmland”. Sofia Sköld är en av de fotografer och författare som medverkar med sina bilder, texter och reportage. Sofia skriver bland mycket annat om sitt möte med slagugglor och om sin upplevelse av en oerhört sällsynt växt som endast finns på ett enda ställe i hela Sverige: i Nordvärmlands djupa skogar.  
 
Sofia Sköld medverkar i Värmlandsmontern under lördagen 30 september på årets Bokmässa i Göteborg. Var vänliga se programmet för exakt scentid och för mer info. Den dagen görs en pre-launch av boken ”Expedition Nordvärmland” som senare släpps 26 oktober. På söndagen 1 oktober finns Sofia Sköld med i Idus Förlags monter med sina tre barnböcker. 
 
 
Sofia Sköld kommer även att ha ett eget bord på Värmlands bokfestival i Karlstad och har där med alla de fyra böcker hon fått utgivna senaste året.
/Sofia Sköld
  • Träffar: 329

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Jessica Eriksson, Kasernhöjden 13A, 653 39 Karlstad, 070-7705159, Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 200 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se