Föreningen Värmlandslitteratur, årsmöte

Årsmöte den 21 mars

Lördagen den 21 mars kl 14.00 äger årsmötet rum i Tingvallakyrkan, Karlstad. Efter årsmötesförhandlingar och kaffepaus visar Inger och Per Berggrén bilder och berättar om sin bok Stadsträdgården i Karlstad.

  • Träffar: 3667

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Jessica Eriksson, Kasernhöjden 13A, 653 39 Karlstad, 070-7705159, Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 200 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se